PÅ GÅNG

Östgötska företag imponerar på ministrar

I förra veckan bjöd CSR East Sweden, tillsammans med Östsvenska Handelskammaren, in sina medlemmar till ett ministermöte. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och finansmarknad- och konsumentminister Per Bolund (MP) svarade på frågor och tog chansen att berätta om sin politik och framförallt vad de vill se för politik för landets företagare.

 

Upplägget var enkelt; först fick ministrarna fem minuter på sig att berätta var de hämtar sin politiska kraft från och sedan var det medlemsföretagens tur att ställa frågor. På eventet i Linköping var det Stadsmissionen, Östgötatrafiken och Energifabriken som ställde frågorna. I Norrköping var det Stadium, Returpack och Sibship.

Allt från hur man kommer stötta fossilfria alternativ och fatta modiga beslut mot de starka krafter inom oljeindustrin till hur företag kan influera politiken i en hållbar riktning diksuterades. 

– Den omställning som måste ske är en sporre för våra svenska företag, sa finansmarknadsminister Per Bolund och åsyftade att vi måste tänka nytt och stort kring miljön och att vi behöver lagstifta oss till förändringar.

Han lyfte som exempel att många klagade på den stora skatt som infördes på villa-olja, men att han nu ser att det i slutändan blev bättre för alla parter och förde fram ny teknik.

Bah Kuhnke och Bolund ville genom olika exempel peka på att ett hållbarare samhälle också kan innebära bra affärer för företagen.

– Det går att tjäna pengar och samtidigt rädda planeten. Om vi ska kunna komma med nya politiska förslag gäller det att vi lyssnar väldigt noga på våra företag, sa Alice Bah Kuhnke.

De östöska bolagen imponerade stort på minstistrarna. Bland annat visade Kommunikationsföretaget Sibship, företrätt av Louise Berg, sitt projekt som handlar om att på ett nytänkande sätt visualisera kvinnokroppen och snippan för att kunna utbilda i hur kvinnokroppen ser ut och fungerar.

- Det här är verkligen att göra skillnad. Otroligt stort. Du hjälper oss alla att göra ett "hack", som ungdomarna säger. Att ta ett kliv. Vi ska ta med oss det här, lovade Alice Bah Kuhnke.