PÅ GÅNG

Välkommen till CSR East Swedens årsmöte och inspirationsföreläsningen ”Vägar till innanförskap”.

Vi vill hälsa alla medlemmar varmt välkomna till föreningens första årsmöte som hålls den 20 mars kl 15-17 på Cleantech Park i Linköping (Gjuterigatan 1 C).

Vi kommer ge en kort beskrivning av det gångna året, fatta beslut om inriktning och verksamhet för 2018 och ge möjlighet för nätverkande. Handlingar kommer att skickas i separat kallelse till dig som är kontaktperson för ert medlemskap, senast två veckor innan tiden för årsmötet.

Motioner? Har du någon fråga eller motion du vill ska lyftas på årsmötet får du gärna skicka detta till senast den 20 februari.

Förutom det formella årsmötet har vi bjudit in en inspirerande föreläsare i Ulrika Sedell. Ulrika är författare, utbildare och chefshandledare och hon kommer utifrån sin bok ”Vägar till innanförskap” att belysa en av nutidens största utmaningar i Sverige: att göra det möjligt för människor som har kommit hit att introduceras och inkluderas. Varför är det så svårt? Finns det modeller eller koncept som visats fungera? Hon ger oss berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället.

Varmt välkommen!